Welk wetenschappelijk bewijs is er voor de werking van homeopathie?

Dit is waarschijnlijk de meest geciteerde, volkomen onjuiste stelling over homeopathie. Wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie is betrekkelijk nieuw, dus het is juist dat er nog geen groot aantal studies bestaan. Maar zelfs enkele bewijzen zijn iets anders dan geen bewijs.

Eind 2021 waren er 255 gerandomiseerde, vergelijkende onderzoeken (RCTs, de huidige standaard in geneeskundig onderzoek) naar homeopathische behandeling voor 136 verschillende medische aandoeningen gepubliceerd in collegiaal getoetste tijdschriften in aanmerking komen voor onze beoordeling.

Daarvan waren 140 publicaties placebo-gecontroleerd en ken behandelden 88 verschillende medische aandoeningen:1

  • 44% had een positieve uitkomst (65 onderzoeken) – deze onderzoeken bewezen dat homeopathie effectief is
  • 3% was negatief (5 onderzoeken) – homeopathie was niet effectief
  • 53% lieten geen duidelijke verschillen zien (78 stuks)

148 RCTs naar homeopathische behandeling (Eind 2021)

Chart A

Hoe ziet dat er in de reguliere geneeskunde uit?

1128 literatuuroverzichten op gebied van de reguliere geneeskunde

Chart B


Een analyse van 1128 literatuuroverzichten op gebied van de reguliere geneeskunde vertoonde opvallend gelijke overeenkomsten2:

  • 45% was positief – de behandelingen droegen waarschijnlijk bij aan genezing
  • 10% was negatief – de behandelingen waren waarschijnlijk schadelijk
  • 45% had geen duidelijke uitkomst – er was geen bewijs voor nuttige of schadelijke werking.

Alhoewel de percentages voor positieve, negatieve en niet overtuigende resultaten bij homeopathische of reguliere geneeskunde gelijk zijn, is het wel van belang te onderkennen dat er een groot verschil in hoeveelheid onderzoeken bestaat. Chart A geeft van 148 onderzoeken uit in totaal 255 individuele onderzoeken naar homeopathie weer, terwijl Chart B een analyse laat zien van 1128 van de meer dan 4000 Cochrane systematische reviews over conventionele geneeskunde gepubliceerd in 2011, waarbij elk meerdere individuele onderzoeken analyseert.

Dit benadrukt de noodzaak tot meer onderzoek naar homeopathie, in het bijzonder herhalingen op grote schaal en van hoge kwaliteit van de meest veelbelovende positieve studies.

Het verschil in hoeveelheid is niet verbazend wanneer men kijkt naar de geringe fondsen die beschikbaar worden gemaakt voor onderzoek naar ‘complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM)’.

Het verschil in hoeveelheid is ook niet verrassend als je kijkt naar de kleine bedragen die beschikbaar zijn gesteld voor onderzoek naar CAM (complementary and alternative medicine). Bijvoorbeeld in Engeland wordt maar 0,0085% van het totale medische onderzoeksbudget besteed aan CAM, waar homeopathie maar een klein deel van uitmaakt.3

ReferentiesLess

  1. Full list of randomised placebo controlled trials in Chart A | Link
  2. Boas PJFV, Spagnuolo RS, Kamegasawa A, et al. Systematic reviews showed insufficient evidence for clinical practice in 2004: what about in 2011? The next appeal for the evidence-based medicine age. J Eval Clin Pract, 2013; 19(4):633-7 | PubMed
  3. Lewith GT. Funding for CAM. BMJ., 2007; 335(7627): 951. | PubMed

Terug naar homeopathie FAQs

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap