Welk wetenschappelijk bewijs is er voor de werking van homeopathie?

De grondslag voor onderzoek naar homeopathie is dezelfde als de klinische onderzoeken waarmee conventionele medische behandelingen worden getest.

Eind 2022 waren er 271 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep (RCT’s) naar 144 aandoeningen gepubliceerd in collegiaal getoetste tijdschriften, met genoeg informatie om de uitkomsten te kunnen analyseren.

Daarvan waren er 157 dubbelblind gerandomiseerd en placebo-gecontroleerd naar 95 medische aandoeningen:1

  • 43% had een positieve uitkomst (67 onderzoeken) – deze onderzoeken bewezen dat homeopathie effectief is
  • 3% was negatief (5 onderzoeken) – homeopathie was niet effectief
  • 54% lieten geen duidelijke verschillen zien (85 stuks)

157 dubbelblinde-RCTs naar homeopathie (per eind 2022)

Chart A

Hoe ziet dat er in de reguliere geneeskunde uit?

Hier vindt u een Compleet overzicht (Engelstalig) van de dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde onderzoeken.

Niet opgenomen zijn: onderzoeken die in niet-collegiaal getoetste tijdschriften of andere academische uitgaven zijn gepubliceerd; studies naar preventie; crossover studies; enkelvoudig geblindeerde studies.

1128 literatuuroverzichten op gebied van de reguliere geneeskunde

Chart B


Een analyse van 1128 literatuuroverzichten op gebied van de reguliere geneeskunde vertoonde opvallend gelijke overeenkomsten2:

  • 45% was positief – de behandelingen droegen waarschijnlijk bij aan genezing
  • 10% was negatief – de behandelingen waren waarschijnlijk schadelijk
  • 45% had geen duidelijke uitkomst – er was geen bewijs voor nuttige of schadelijke werking.

Alhoewel de percentages voor positieve, negatieve en niet overtuigende resultaten bij homeopathische of reguliere geneeskunde gelijk zijn, is het wel van belang te onderkennen dat er een groot verschil in hoeveelheid onderzoeken bestaat. Chart A geeft van 148 onderzoeken uit in totaal 255 individuele onderzoeken naar homeopathie weer, terwijl Chart B een analyse laat zien van 1128 van de meer dan 4000 Cochrane systematische reviews over conventionele geneeskunde gepubliceerd in 2011, waarbij elk meerdere individuele onderzoeken analyseert.

Dit benadrukt de noodzaak tot meer onderzoek naar homeopathie, in het bijzonder herhalingen op grote schaal en van hoge kwaliteit van de meest veelbelovende positieve studies.

Het verschil in hoeveelheid is niet verbazend wanneer men kijkt naar de geringe fondsen die beschikbaar worden gemaakt voor onderzoek naar ‘complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM)’.

Het grote verschil In aantallen wekt geen verbazing wanneer men weet dat slechts een klein deel van de beschikbare fondsen wordt toegewezen aan onderzoek naar ‘complementaire en alternatieve geneeskunde’ (CAM). om een voorbeeld te geven: een analyse in het Verenigd Koninkrijk liet zien dat 0,0085% van het totale medische onderzoek gewijd is aan CAM,3 waar homeopathie maar een deel van is. in de US wordt minder dan 0,5% van de 51 miljard dollar, die jaarlijks wordt gespendeerd aan medisch onderzoek, toegewezen aan CAM, en wel aan het National Centre for Complementary and Integrative Health.4

ReferentiesLess

  1. Full list of randomised placebo controlled trials in Chart A | Link
  2. Boas PJFV, Spagnuolo RS, Kamegasawa A, et al. Systematic reviews showed insufficient evidence for clinical practice in 2004: what about in 2011? The next appeal for the evidence-based medicine age. J Eval Clin Pract, 2013; 19(4):633-7 | PubMed
  3. Lewith GT. Funding for CAM. BMJ., 2007; 335(7627): 951. | PubMed
  4. The National Institutes of Health (NIH) Office of Budget, states that in 2023 the NIH requested $51.1 billion for the next fiscal year. Funded by NIH, the National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) enacted budget for 2023 was $170.3 million, of which $89.9 million was used on Research Grants. Thus, <0.4% (0.33% = $170.3 million/$51.1 billion) of the NIH budget was for Integrative Medicine.

Zie voor een diepgaande analyse van placebo gecontroleerde onderzoeken naar homeopathie het programma van systematische reviews van Dr. Robert Mathie, hier (Engels).

Terug naar homeopathie FAQs

Share via
Copy link
Powered by Social Snap