Wat tonen de studies naar homeopathie van de hoogste kwaliteit aan?

Onder ‘de beste studies’ verstaan mensen gewoonlijk de uitvoerige systematische analyses van de resultaten van alle beschikbare, gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (randomised controlled trials, RCT’s) over een bepaald onderwerp.

De meest recente, betrouwbare gegevens over de effectiviteit van homeopathie komen van een meta-analyse uit 2014 betreffende dubbelblinde RCT’s die uitwees dat homeopathische medicijnen, voorgeschreven gedurende een geïndividualiseerde behandeling, 1,5 tot 2 keer zo waarschijnlijk een genezend effect hebben dan placebo’s.1

Deze studie is een van de vier meest recente betrouwbare systematische reviews uitgevoerd door Dr. Robert Mathie tussen 2014 en 2019. Zoals Dr. Mathie uitlegt, wanneer je alle onderzoeken bij elkaar zet laat dit werk “een onweerlegbaar positief resultaat voor homeopathie zien”.

Er is meer onderzoek nodig om de huidige klinische basis van onderzoek naar homeopathie te verstevigen en uit te breiden. Maar deze systematische reviews en meta-analyses hebben het meest veelbelovende onderzoeksterrein bepaald, waardoor onderzoekers weten waar ze de focus van hun inspanningen op moeten richten om beleidsvormers en patiënten te informeren over de mogelijkheden van homeopathische behandelingen.

Meer details van deze jongste en vroegere systematische reviews over homeopathie (1991-2005) zijn te vinden op deze pagina: Clinical Trials Overview.

Als er positieve onderzoeken zijn, waarom weigeren mensen dan nog steeds aan te nemen wat het bewijs zegt?

Deze zaak lijkt te berusten op een ‘aannemelijkheidsbias’ dat wil zeggen, degenen die geloven dat homeopathie niet kan bestaan, zullen de resultaten van onderzoek anders zien dan degenen die geloven dat homeopathie kan werken of werkt.

Al in 1991 stelden de auteurs van de eerste van deze belangrijke onderzoeken zeer duidelijk in hun eigen rapport2:

“De hoeveelheid positief bewijs zelfs bij de beste onderzoeken kwam voor ons als een verrassing. Gebaseerd op dit bewijs zouden we moeten aannemen dat homeopathie effectief kan zijn, wanneer het werkingsmechanisme maar plausibel zou zijn.”

Hier moet bij worden opgemerkt dat geen van Dr. Mathie’s reviews waren opgenomen in het 2015 NHMRC Homeopathy Review omdat ze daarvoor te laat werden gepubliceerd, en omdat ze geen gegevens bevatten over bewijsvoering voor individuele medische aandoeningen. Toch is het moeilijk te bevatten waarom het 2017 EASAC position Statement on Homeopathy geen gewag maakt van deze vier reviews, terwijl ze de op dat moment meest relevante en betrouwbare gegevens over het onderwerp bevatten.

ReferentiesLess

1. Mathie RT et al. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 2014; 3: 142
 | Full text

2. Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G. Clinical trials of homeopathy. BMJ, 1991302: 960 | PubMed

Terug naar Homeopathie FAQs

Share via
Copy link
Powered by Social Snap