Hoe verhoudt homeopathie zich tot conventionele geneeskunde?

Onderzoeken die de effectiviteit van homeopathie vergelijken met conventionele geneeskunde laten zien dat homeopathie even goede, of zelfs betere resultaten kan behalen dan conventionele geneeskunde.

Geïndividualiseerde homeopathische behandeling

Depressie
Een recent uitgevoerde RCT (gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek) beoordeelde de effectiviteit van de geïndividualiseerde homeopathische behandeling tegen de effectiviteit van Fluoxetine (oftewel Prozac), voorgeschreven bij gematigde tot ernstige depressie bij vrouwen in de menopauze.1

Beide behandelingen werden als veilig beoordeeld en beide hadden een duidelijk betere werking dan placebo. Homeopathie zorgde voor een grotere verbetering van de symptomen van depressie dan fluoxetine en ook verbeterden de symptomen van de menopauze, wat de behandeling met fluoxetine niet deed.

MoreLess

Bij deze studie, uitgevoerd in een openbaar ziekenhuis in Mexico City, waren 133 vrouwen betrokken. Aanvullend aan de vergelijking van homeopathie met placebo werd ook fluoxetine (oftewel Prozac) met placebo vergeleken.

Volgens NICE (National Institute for Clinical Excellence) kan een middel tegen depressiviteit worden gedefinieerd als ‘geeft een aanzienlijke verbetering van de ziektelast’ wanneer het een verbetering op de ‘Hamilton depressie schaal’ laat zien van 3 punten meer dan placebo waar het tegen getest wordt.2

In de Mexicaanse studie was homeopathie na een behandeltijd van 6 weken effectiever (5 punten op de Hamilton schaal) dan placebo. Fluoxetine was 3.2 punten effectiever dan placebo.

NB Analyse van de gegevens die eerder naar de FDA waren gestuurd lieten zien dat SSRI antidepressiva niet beter scoorden dan een placebo bij milde tot matige depressie, maar dat ze een beter effect behaalden dan placebo bij ernstig depressieve patiënten.2

Oorontsteking bij kinderen
Een praktijkonderzoek (RCT) in India waarbij 81 kinderen waren betrokken met oorontstekingen (acute otitis media) liet zien dat geïndividualiseerde homeopathische behandeling net zo effectief was als conventionele behandeling. Deze laatste bestond uit pijnstillers, koortswerende en ontstekingsremmende medicijnen en indien nodig antibiotica, indien nodig .3

MoreLess

Deze gerandomiseerde, gecontroleerde pilot studie vergeleek geïndividualiseerde homeopathie (met gebruik van Q potenties) met conventionele zorg. Patiënten in beide groepen die op de derde dag geen verbetering lieten zien kregen antibiotica. De uitkomsten werden gemeten met de ‘Acute Otitis Media Schaal Voor Ernst En Frequentie (AOM-SOS) en onderzoek van de trommelvliezen gedurende 21 dagen.

Een analyse van de resultaten van 80 patiënten werden geanalyseerd. Daarvan waren er 40 conventioneel en 40 homeopathisch behandeld. In de conventioneel behandelde groep waren alle 40 (100%) patiënten genezen. In de homeopathisch behandelde groep waren 38 (95%) patiënten genezen en 2 patiënten kwamen niet meer terug bij de laatste twee follow-ups. Op de derde dag was er al één patiënt in de conventionele groep genezen, tegen 4 patiënten in de Homeopathie-groep. In de conventionele groep werden antibiotica voorgeschreven bij 39 patiënten (97,5%); daarentegen was er in de Homeopathie groep niemand die antibiotica nodig had gehad.

Alhoewel bij een homeopathische behandeling een groot aantal middelen op individuele basis kan worden voorgeschreven, kreeg 85% van de homeopathische patiënten één van slechts zes verschillende homeopathische middelen.

Wereldwijd wordt er op aangedrongen het gebruik van antibiotica terug te dringen. HRI zou graag zien dat deze studie in andere landen wordt herhaald en dan ook op grotere schaal, om te zien of vergelijkbare resultaten opnieuw worden behaald. Als dat zo is, zou een op het individu afgestemde homeopathische behandeling een alternatief kunnen zijn voor antibiotica bij oorontstekingen bij kinderen.

Bovenste luchtwegklachten
Een studie over meerdere gezondheidscentra vond dat homeopathische behandeling in eerstelijns gezondheidszorg niet onderdeed voor conventionele behandeling van bovenste luchtwegklachten en oorproblemen.4 De studie omvatte 1577 patiënten die ofwel homeopathische behandeling, ofwel conventionele behandeling ondergingen. In totaal betrof het 57 eerstelijns gezondheidscentra in 8 landen (Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Rusland, Oekraïne, het VK en de USA).

Niet-geïndividualiseerde homeopathische producten

Vertigo
Vier praktijkonderzoeken (2 RCT’s en 2 observationele) studies vergeleken het homeopathische medicinale product ‘Vertigoheel’ met andere middelen tegen vertigo (draaierigheid) op de markt. Een meta-analyse van de vier studies liet zien dat Vertigoheel niet onderdeed voor betahistine of dimenhydrinaat, qua aantal aanvallen van duizeligheid, de duur en de intensiteit ervan.5

Observatie van resultaten bij patiënten met meerdere kwalen

Chronische klachten in de huisartsenpraktijk
Een studie in Duitsland waarbij 493 patiënten in huisartsenpraktijken werden behandeld voor chronische klachten liet zien, dat homeopathie betere resultaten bereikte dan conventionele behandelingen, en tegen vergelijkbare kosten.6

MoreLess

Een Duitse zorgverzekeraar gaf opdracht om een studie uit te voeren naar de waarde van homeopathie bij de behandeling van chronische aandoeningen die veel voorkomen in de huisartsenpraktijk, om te kunnen bepalen of die zorgverzekeraar homeopathie moesten blijven vergoeden. 493 patiënten (315 volwassenen, 178 kinderen), behandeld door huisartsen, ontvingen ofwel conventionele, ofwel homeopathische geneesmiddelen. De uitkomst van de studie was dat patiënten in de homeopathie-groep meer verbetering ondervonden dan de conventionele middelengroep (p=0,002). De beoordeling van de huisartsen gaf te zien dat kinderen die homeopathische middelen hadden gekregen een sterkere verbetering op hun ziekte te zien gaven dan degenen die conventionele middelen hadden gekregen. Er was geen significant verschil in kosten tussen beide groepen.

Aandoeningen zie werden behandeld waren hoofdpijn, lage rug klachten, depressie, slapeloosheid en sinusitis bij volwassenen, en atopisch eczeem, allergische rinitis en astma bij kinderen. De studie is gepubliceerd in 2005 en de verzekeraar (Innungskrankenkasse in Hamburg) dekt de kosten van homeopathische behandeling tot op de dag van vandaag.

HRI zou graag zien dat deze studie werd herhaald in andere landen en op een grotere schaal, om te zien of er nog steeds vergelijkbare resultaten worden behaald.

ReferentiesLess

  1. Macías-Cortés ED et al. Individualized homeopathic treatment and fluoxetine for moderate to severe depression in peri- and postmenopausal women (HOMDEP-MENOP study): a randomized, double-dummy, double-blind, placebo-controlled trial. PLoS One, 2015 ;10(3):e0118440 | Full text
  2. Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, et al. Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med, 2008; 5(2): e45 | Full text
  3. Sinha, MN et al. Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media. Homeopat. J. Fac. Homeopat., 2012; 101: 5–12 | PubMed
  4. Haidvogl M. et al. Homeopathic and conventional treatment for acute respiratory and ear complaints: A comparative study on outcome in the primary care setting. BMC Complement and Altern Med, 2007; 7:7 | Full text
  5. Schneider et al. Treatment of vertigo with a homeopathic complex remedy compared with usual treatments – a meta-analysis of clinical trials. Arzneim.-Forschung, 2005; 55(1): 23-29 | PubMed
  6. Witt C, Keil T, Selim D, et al. Outcome and costs of homeopathic and conventional treatment strategies: a comparative cohort study in patients with chronic disorders. Complement Ther Med, 2005;13: 79-86 | PubMed

Terug naar Homeopathie FAQs

Share via
Copy link
Powered by Social Snap