Vilka vetenskapliga bevis finns det för att homeopati fungerar?

Den homeopatiska forskningen är ett relativt nytt forskningsområde, så det stämmer att det inte finns ett stort antal studier, men en del evidens är en stor skillnad mot ingen evidens.

I slutet av 2021 publicerades 255 st. randomiserade kontrollerade studier (RCT) av homeopatisk medicin som behandlade 136 olika medicinska tillstånd, i vetenskapliga tidskrifter med kollegial granskning och kvalificerade för vår granskning.

Av dessa var 148 studier placebo-kontrollerade som täcker 88 olika medicinska tillstånd:1

  • 44% var positiva (65 försök) – behandlingen hade sannolikt välgörande effekt.
  • 3% var negativa (5 försök) – behandlingen saknade sannolikt effekt
  • 53% var inte övertygande (78 försök) – evidensen kunde varken påvisa effekt eller frånvaro av effekt.

148 Homeopatiska RCT (slutet av 2021)

Figur A

Hur kan detta jämföras med resultatet av evidens för konventionell medicin?

1128 systematiska granskningar av RCT:n från konventionell medicin

Figur B

En analys av 1128 systematiska granskningar av randomiserade kontrollerade studier av konventionell medicin hade påfallande lika resultat2:

  • 45% var positiva –  visade att behandlingen sannolikt hade gynnsam effekt.
  • 10% var negativa – visade att behandlingen sannolikt saknade effekt.
  • 45% var inte övertygande – evidensen påvisade varken effekt eller frånvaro av effekt.

Även om procenten positiva, negativa och inte övertygande resultat är liknande inom homeopati och konventionell medicin, är det viktigt att se att det finns en stor skillnad i antal utförda studier; figur A representerar 148 individuella studier om homeopati, medan figur B visar 1128 studier kring konventionell medicin, där varje studie analyserar ett flertal mindre försök.

Detta påvisar behovet av mer forskning inom homeopati, särskilt vad gäller högkvalitativa repetitioner av de mest positiva studierna.

Detta påvisar behovet av mer forskning inom homeopati, särskilt vad gäller högkvalitativa repetitioner av de mest positiva studierna. Skillnaden i antal studier är inte heller förvånande när man ser till de begränsade resurser som tilldelas forskning inom ”komplementär och alternativ medicin”(CAM).  I Storbritannien läggs t.ex. bara 0,0085 % av det totala medicinska forskningsanslaget på CAM, där homeopatin bara är ett exempel.3

ReferenserMindre

  1. Full list of randomised placebo controlled trials in Chart A | Link
  2. Boas PJFV, Spagnuolo RS, Kamegasawa A, et al. Systematic reviews showed insufficient evidence for clinical practice in 2004: what about in 2011? The next appeal for the evidence-based medicine age. J Eval Clin Pract, 2013; 19(4):633-7 | PubMed
  3. Lewith GT. Funding for CAM. BMJ., 2007; 335(7627): 951. | PubMed

Tillbaka till Homeopati FAQ

 

 

1-There's no evidence_shutterstock_157506920 cropped

Share via
Copy link
Powered by Social Snap