Homeopati är ”riktig vetenskap”

Det finns kritiker som hävdar att homeopati bara är “pseudovetenskap” och att enbart icke-vetenskapsmän är intresserade I ämnet.

Faktum är att vetenskapsmän från välansedda universitet, forskningsinstitutioner och sjukhus världen runt forskar om homeopati med samma forskningstekniker som används för att undersöka konventionella medicinska behandlingar.

Homeopatisk forskning är ett relativt nytt område men antal artiklar i ”peer reviewed” tidskrifter (vetenskapliga tidskrifter med kollegial granskning) har ökat markant de senaste 40 åren.

Att forskningen inom homeopati är mindre än inom konventionell medicin är ingen överraskning när man inser bristen på forskningspengar. I UK används t.ex. mindre än 0.0085% av den totala budgeten för medicinsk forskning för forskning om komplementära och alternativa mediciner.1

International Research Conferences

Barcelona 2013 – Cutting Edge Research in Homeopathy

Invigningskonferensen for HRI internationella forskningskonferens hölls i Barcelona i juni 2013. Programmet inkluderade presentationer från 5 professorer och 40 doktorer (både läkare och akademiker) från över 20 länder, angående klinisk, experimentell och veterinärforskning. Abstrakter, filmade presentationer och konferensens slutrapport kan ses här.

Rome 2015 – Cutting Edge Research in Homeopathy

Den andra Internationella HRI Forskningskonferensen hölls i Rom 5 -7 juni 2015, på samma tema Spjutspetsforskning. Programmet innehöll presentationer om klinisk, grundläggande och grundforskning med 6 professorer och 28 doktorer (akademiker eller läkare) från 17 länder. Abstrakterna, de filmade presentationerna och konferensrapporten kan ses här.

Malta 2017 – Cutting Edge Research in Homeopathy

HRI’s tredje internationella forskningskonferens hölls på Malta den 9-11 juni 2017.
Programmet omfattade presentationer av 4 professorer och 31 doktorer (doktorander eller läkare), från 18 länder. Genom att utveckla det pågående temat ”Cutting Edge Research in Homeopathy” skapade man ett mångsidigt program som täckte olika delområden inom homeopatiforskningen, inklusive klinisk forskning – kvantitativ och kvalitativ grundforskning, in vitro forskning, patogeniska prövningar och vetrinärforskning. Abstrakt, filmade presentationer och konferensrapporten kan ses här.

HRI’s fjärde internationella forskningskonferens hölls på London den 14-16 juni 2019. Abstrakt, filmade presentationer och konferensrapporten kan ses här.

På vilket sätt då är homeopati “ovetenskaplig”?

Högkvalificerade forskare på respekterade institutioner fortsätter att bedriva högkvalitativt grundläggande forskning, klinisk forskning och veterinärsforskning kring homeopati, och rapporterar sina resultat i granskade vetenskaplig litteratur. Därför är anledningen till resonemanget att det är ’pseudovetenskap’ att vi inte vet hur homeopati fungerar.

ReferenserMindre

  1. Lewith GT.Funding for CAM. BMJ., 2007; 335(7627):951. | Link

Tillbaka till Homeopati FAQ

Homeopathy is ‘real science by real scientists’

Rachel Roberts
HRI Chief Executive

Watch on YouTube

Share via
Copy link
Powered by Social Snap