Är kvaliteten på homeopatiforskningen tillräckligt hög för lita på?

Bara en studie har jämfört kvaliteten av homeopatisk forskning med konventionell medicin. Generellt sett bedömdes de homeopatiska studierna vara av högre kvalitet än konventionella studier som de jämförts med.1

Forskare jämförde 110 homeopatiska studier och 110 matchande konventionella medicinstudier: 21 homeopatiska studier och 9 konventionella medicinstudier bedömdes vara av ”högre kvalitet” (19% av de homeopatiska och 8% av de konventionella medicinstudierna).

Denna studie visar att standardhöjning är ett pågående ämne både vad gäller homeopatisk och konventionell medicin.

Det stämmer att vissa homeopatiska studier har dålig kvalitet, särskilt de som utfördes för decennier sedan är otillräckliga enligt dagens kvalitetsstandard.

Dock är det inte sant att alla homeopatiska studier är av en dålig kvalitet. Det finns högkvalitativa studier som visar homeopatins effektivitet.

ReferenserMindre

  1. Shang A, Huwiler-Muntener K, Nartey L, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet, 2005; 366: 726–32 | PubMed

Tillbaka till Homeopati FAQ

Bad research_88836238

Share via
Copy link
Powered by Social Snap