Är både skolmedicin och homeopati evidensbaserade?

Vare sig vi diskuterar konventionell eller homeopatisk medicin, är forskning mycket mer en gråzon än vad vi skulle önska.

En analys av British Medical Journal (BMJ) Klinisk Evidens1 visar att endast 11% av de 3000 vanligaste använda behandlingar i brittiska sjukvården (NHS) är kända att vara välgörande.

 

Mängden av forskning som utförs inom konventionell medicin är stor jämfört med det relativt nya området av homeopatisk forskning, men när man ser till den slutliga evidensbalansen – procenten av studier som är positiva, negativa eller ofullständiga – är de anmärkningsvärt lika mellan de två disciplinerna.

Forskningen måste fortsätta inom alla områden för att hjälpa beslutsfattare, patienter, kliniker att fatta bästa möjliga beslut, men i nuläget kan inte många beslut grundas på vetenskaplig evidens, eftersom datamängden helt enkelt är otillräcklig.

ReferenserMindre

  1. Garrow J S. What to do about CAM? How much of orthodox medicine is evidence based? BMJ, 2007; 335: 951 | PubMed

Tillbaka till Homeopati FAQ

 

shutterstock_110154518

Share via
Copy link
Powered by Social Snap