Finns det högkvalitativa studier som visar att homeopati fungerar?

Många människor tror att alla högkvalitativa randomiserade kontrollerade studier (RCT) som testat homeopati har varit negativa. Det är inte sant.

Nedan finns exempel på positiva högkvalitativa RCT:s och systematiska översikter/metaanalyser som testat olika typer av homeopati:

 • Individualiserad homeopatisk behandling av diarré hos barn. En metaanalys av tre placebokontrollerade randomiserade studier av Jacobs et al. 2003 visade att homeopatiska behandlingar förkortade sjukdomstiden vid diarré (p=0.008).1
 • Individualiserad homeopatisk behandling för öroninflammationer (otitis media) hos barn. 2,3
 • Den homeopatiska medicinen Galphima glauca mot hösnuva (allergisk rhinitis).4
 • Den isopatiska medicinen Pollen 30c för hösnuva.5
 • Den komplex-homeopatiska medicinen Vertigoheel mot yrsel.6

Flera studier behövs för att bekräfta resultaten av dessa lovande studier, särskilt storskaliga och högkvalitativa repetitioner av andra forskargrupper.

För att hitta fler lovande områden inom klinisk forskning, se ‘Homeopathy on trial – The need for targeted research’ av Tournier & Roberts, 2013.

‘Problemet med ‘cherry picking’

Cherries_shutterstock_213948859”Cherry picking” (= körsbärsplockande) innebär att publicera eller citera positiva studier av en given behandling samtidigt som motstridiga eller negativa studier ignoreras. Detta kan leda till en förvrängning av evidens, vilket är orsaken att det nyligen har uppkommit krav på att försöka tvinga forskningsinstitut och medicintillverkare att visa alla forskningsresultat – både positiva och negativa – så att evidensbalansen kan beaktas i sin helhet.

När starka positiva studier presenteras för homeopati-kritiker avfärdas de ofta som ”cherry picking” eftersom det finns andra negativa studier om homeopati. Emellertid är de negativa studierna enbart relevanta om de prövar samma homeopatiska behandling för samma tillstånd.

När de gäller de studier som listas ovan, finns det till vår kännedom inga andra repetitioner av dessa studier som har gett negativt resultat, så evidensen är entydig.

Behovet av upprepning av befintliga studier

Eftersom forskning inom homeopati är ett relativt nytt område och det finns begränsade forskningsmedel för att stödja nya studier, görs det endast ett fåtal högkvalitativa studier, och ännu färre upprepningar – något som HRI är angelägna om att förändra.

Om och när fler studier blir tillgängliga som vidare testar samma homeopatiska behandlingar, kommer evidensbasen att uppdateras vartefter de tidigare studiernas resultat antingen kommer att bekräftas eller motsägas.

ReferenserMindre

 1. Jacobs J, Jonas WB, Jiménez-Pérez M & Crothers D. Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials. Pediatr. Infect. Dis. J., 2003;22:229–234 | PubMed
 2. Jacobs J, Springer DA, Crothers D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J., 2001; 20(2): 177-83 | PubMed
 3. Sinha MN, et al. Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media. Homeopat. J. Fac. Homeopat., 2012; 101: 5–12 | PubMed
 4. Wiesenauer M & Lüdtke R. A meta analysis of the homeopathic treatment of pollinosis with Galphimia glauca. Forsch. Komplementärmed., 1996; 3: 230-234 | Link
 5. Reilly DT, Taylor MA, et al. Is homoeopathy a placebo response? Controlled trial of homoeopathic potency, with pollen in hayfever as model. Lancet, 1986; 2(8512): 881-886 | PubMed
 6. Schneider B, et al. Treatment of vertigo with a homeopathic complex remedy compared with usual treatments – a meta-analysis of clinical trials, Arzneim.-Forschung, 2005; 55(1): 23-29 | PubMed

Tillbaka till Homeopati FAQ

Clinical trials_112772884

Share via
Copy link
Powered by Social Snap