Vad visar de mest högkvalitativa studierna inom homeopati?

Med ”de bästa studierna” menar folk vanligen omfattande systematiska granskningar, vilka analyserar resultatet från alla randomiserade kontrollerade studier (RCT) inom ett givet ämne.

De senaste och mest robusta data om homeopatins effektivitet kommer från en metaanalys på placebokontrollerade dubbelblinda randomiserade kontrollerade försök från 2014 som upptäckte att sannolikheten att homeopatiska mediciner, utskrivna vid individuell behandling, har 1.5 till 2.0 högre effekt än placebo.1

Den här studien är en av de fyra senaste omfattande systematiska kartläggningar som gjorts av Dr Robert Mathie.

Den här studien är en, i en serie av fyra omfattande systematiska kartläggningar, som gjorts av Dr Robert Mathie mellan 2014-2019. Som Dr Mathie förklarar, tillsammans uppnår det här arbetet ’obestridbara positiva resultat’ för homeopatin.

Vidare forskning behövs för att förstärka och utvidga nuvarande evidensbaserade homeopatiska kliniska försök. Dock har dessa systematiska kartläggningar och metaanalyser hjälpt att identifiera de mest lovande områdena samt hjälpt forskare att förstå vad de skall fokusera på för att informera beslutsfattare och patienter om tänkbara homeopatiska behandlingar.

För vidare uppgifter om de senaste systematiska kartläggningarna samt historiska systematiska kartläggningar över homeopati (1991-2005) se Kliniska Försök Översikt.

Om det finns 5 positiva studier och enbart 1 negativ studie, varför vägrar vissa människor att acceptera vad evidensen säger?

Problemet verkar ha att göra med ‘rimlighetsfördomar’, m.a.o. de som har en förutfattad mening om att homeopati är omöjligt, uppfattar forskningsresultaten på ett annat sätt än de som tror eller vet att homeopati fungerar.

Så långt bak i tiden som 1991, uttalade sig författarna till de första av de omfattande studierna väldigt tydligt om det här i sin egen artikel.2

”Mängden positiv evidens, även bland de bästa studierna kom som en överraskning för oss. Baserat på dessa forskningsbelägg hade vi varit redo att acceptera att homeopati kan vara effektivt, om bara handlingsförloppet var mer rimligt.”

Det är värt att notera att ingen av Dr Mathies kartläggningar övervägdes att tas med i 2015 NHMRC Homeopathy Review då de publicerats vid ett senare datum och för att de inte visar data om evidens för individuella medicinska sjukdomstillstånd. Dock är det svårt att förstå varför EASAC nulägesredogörelse beträffande homeopati år 2017 inte nämner någon av dessa fyra kartläggningar, då de var de mest relevanta och robusta data om ämnet vid det tillfället.

ReferenserMindre

1. Mathie RT et al. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 2014; 3: 142
 | Full text

2. Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G. Clinical trials of homeopathy. BMJ, 1991302: 960 | PubMed

Tillbaka till Homeopati FAQ

Best studies show it doesn't work_213243274

Share via
Copy link
Powered by Social Snap