Är fördelarna med homeopati fler än bara placeboeffekt?

Ett vanligt argument mot homeopatiska mediciner är att de ”bara är sockerpiller” that don’t contain any active ingredients, so any benefits patients report are due purely to the placebo effect i.e. people believe the pills are going to help and this belief alone triggers a healing response.

Alla medicinska behandlingar har sannolikt en vis grad av ”placeboeffekt” och i detta avseende är homeopati inte annorlunda. Men teorin om att homeopatins effekter enbart beror på placeboeffekten stöds inte av vetenskaplig evidens.

Om homeopati enbart är en placeboeffekt hur skulle man förklara:

  1. Existensen av positiva högkvalitativa placebo-kontrollerade studier?
    Dessa studier är designade specifikt för att urskilja  placeboeffekten från den riktiga kliniska effekten av den prövade behandlingen.
  2. Att homeopatiska mediciner har effekt i laboratorie-experiment?
    Effects have been seen on white blood cells, frogs and wheat plants to name just a few examples.
  3. Det faktum att homeopati fungerar på djur?
    En rigorös studie visade att homeopatisk medicin kan förhindra E-Coli diarré hos griskultingar1 – ett stort problem i kommersiell djurhållning.

ReferenserMindre

  1. Camerlink I, Ellinger L, Bakker EJ, Lantinga EA. Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy, 2010;99: 57–62 | PubMed

Läs mer om Liknande uttalanden:

En rapport från Australien har kommit fram till att homeopati inte har någon verkan och bara är placebo

En rapport från brittisk parlamentet undersökte bevisen och sa att det bara är placebo

Tillbaka till Homeopati FAQ

5-Placebo (resized)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap