Varför anser vetenskapsexperter att homeopati är möjligt?

Inte alla forskare tror att homeopati är omöjligt. Professor Luc Montagnier, som tilldelades nobelpriset 2008 för sin roll i upptäckten av HIV, säger att homeopater gör rätt i att använda så pass höga utspädningar.

I en intervju för Science magazine fick han frågan, ”tror du att homeopati kan vara något…?” och han svarade, ”…vad jag kan säga nu är att de höga utspädningarna är rätt. Höga utspädningar av någonting är inte detsamma som ingenting. De är vattenstrukturer som härmar originalmolekylerna.”1

MerMindre

Professor Luc Montagnier är en fransk virolog. Hans nuvarande forskning är helt fokuserad på att utforska de elektromagnetiska egenskaperna hos biologiska substanser (t.ex. DNA och bakterier) preparerade till höga utspädningar genom att använda samma tillverkningsteknik som homeopatiska mediciner, d.v.s serier av utspädning, varvat med sucussion (skakning). I intervjun från 2011, diskuterar han sitt arbete och orsaken till han flyttade till Kina vid 78 års ålder, vilket inkluderade ”rädslan för detta ämne” i Europa.

Vetenskap är ett område under ständig utveckling och vad det vetenskapliga etablissemanget framställer som ”omöjligt” under en viss tidsperiod, bevisas ofta som ”fakta” i en annan.

För att ta ett känt exempel gällande medicinska U-svängar: när dr Barry Marshall och dr Robin Warren för första gången 1982 lade fram sin teori att bakteriella infektioner var en underliggande orsak till magsår, blev deras teori förlöjligad.2  

Forskare menade att det var omöjligt för bakterier att överleva den frätande miljön i magen och än mindre trivas där, men flera år senare blev Marshall och Warren rättfärdigade när det slutligen blev accepterat att de hade rätt – Heliobacter pylori-infektion är faktiskt den vanligaste orsaken till magsår.

I 2005 fick de mottaga Nobelpriset i Medicin. I motiveringen prisades de båda läkarna för ”deras envishet och deras vilja att utmana rådande dogmer”.

Medan forskare fortsätter att undersöka på vilket sätt homeopatiska mediciner ger en biologisk effekt, kanske vi borde vara mer försiktiga med att använda ordet ’omöjligt’ i samband med någon del av den medicinska vetenskapen.

ReferenserMindre

  1. Martin Enserink ”French Nobelist Escapes ”Intellectual Terror” to Pursue Radical Ideas in China”. Science, 2010; 330(6012): 1732 | Sciencemag | FullText
  2. Pincock S. Nobel Prize winners Robin Warren and Barry Marshall. Lancet, 2005; 366(9495):1429 | FullText

Tillbaka till Homeopati FAQ

Montagnier image
”High dilutions of something are not nothing. They are water structures which mimic the original molecules.” Prof Montagnier
Nobel Laureate

Share via
Copy link
Powered by Social Snap