Hur kan det homeopatiska konceptet ”liknande botar liknande” stämma?

Homeopati är baserat på kärnprincipen att ”lika botar lika” d.v.s. att en substans som i stora doser kan förorsaka vissa sjukdomssymtom kan hos patienter bota liknande symtom i svagare doser.

Idén om att en substans kan vara skadligt i stora doser, men hälsosamt i små mängder är inte ny för vetenskapen, det är ett koncept (”hormesis”) som har funnits i årtionden och är alltmer väldokumenterat inom fält som biologi och toxikologi.

Det finns även exempel på ”lika botar lika” inom konventionell medicin t.ex.

  • Digitalis i höga doser skapar arytmi, men denna substans används rutinmässigt i låga doser för att behandla detta tillstånd.
  • Stimulanten och amfetaminbaserade medicinen Ritalin används för att behandla Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
  • Små doser av allergener så som pollen används för att de-sensibilisera allergiska patienter.

Däremot är det en väsentlig skillnad med homeopati att de medicinska doserna som ges är så pass små att toxiska bieffekter undviks.

Lågpotenserade homeopatiska mediciner (upp till 12c eller 24x potenser) innehåller molekyler av ursprungssubstansen de görs på. I de flesta länder är av den anledningen mediciner gjorda av toxiska substanser enbart tillgängliga i högre potenser, från den ”första säkra utspädningen” uppåt.

Det är de högre potenserna, som inte innehåller molekyler, som är mest kontroversiella då vi ännu inte förstår hur de fungerar.

Tillbaka till Homeopati FAQ

9-Like cures like_shutterstock_197767424
Digitalis (Foxglove) which can cause or treat heart arrhythmias

Share via
Copy link
Powered by Social Snap