Är kvaliteten på homeopatiforskningen tillräckligt hög för lita på?

Studier som jämfört effektiviteten av homeopati och konventionell medicin har visat att homeopati kan producera likvärdiga resultat om inte bättre.

Individualiserad homeopatisk behandling

Depression
En nyligen publicerad randomiserad placebo-kontrollerad studie utvärderade effektiviteten av individualiserad homeopatisk behandling, och effektiviteten av Fluoxetine (även kallad Prozac), för medel- och svåra depressioner hos kvinnor i menopaus.1

Båda behandlingarna visade sig vara säkra och ha en effekt som skilde sig signifikant från placebo. Homeopati gav större klinisk förbättring gällande depressionssymtom än fluoxetine och förbättrade även patienternas klimakteriella symtom, till skillnad från fluoxetine.

MerMindre


Denna studie, som utfördes på ett offentligt forskarsjukhus i Mexiko City, involverade 133 kvinnor. Utöver att jämföra homeopati mot placebo, jämförde de även fluoxetine (även kallat Prozac) mot placebo.

Enligt NICE kan en antidepressiv medicin definieras att ”ge signifikant klinisk förbättring” om den medför förbättring i ”Hamilton Rating Scale for Depression) med 3 poäng mer än placebon som medicinen testas mot.2

Denna mexikanska studie visade efter en sex veckor lång behandling, att homeopati var mer effektivt än placebo med 5 poäng på Hamiltonskalan; Fluoxetine var mer effektivt än placebo med 3,2 poäng.

Observera att analys av data som tidigare lämnats in till FDA fann att SSRI antidepressiva läkemedel inte har bättre effekt än placebo för milda till medelsvåra depressioner, men har en större effekt än placebo för svårt deprimerade patienter.2

Öroninflammationer hos barn
En pragmatiskt randomiserad kontrollerad studie i Indien med 81 barn med öroninflammationer (akut otitis media) fann att individualiserad homeopatisk behandling var lika effektivt som konventionell behandling, som analgetika, antipyretika, antiinflammatoriska mediciner och antibiotika, tagna efter behov.3

MerMindre

Denna randomiserade kontrollerade pilotstudie jämförde individualiserad homeopati (användande LM potenser) med konventionell vård. Patienterna i båda grupperna där ingen förbättring skett efter 3 dagar fick antibiotika förskrivet. Resultatet utvärderades med hjälp av Acute Otitis Media-Severity of Symptoms (AOM-SOS) skalan och examination av trumhinnan efter 21 dagar.

Resultatet för 80 av patienterna analyserades: 40 konventionella och 40 homeopatiska. I den konventionella gruppen tillfrisknade alla 40 (100%), i den homeopatiska gruppen tillfrisknade 38 (95%), med 2 patienter bortfallna ur de senare uppföljningarna. Efter den tredje dagen, var en patient tillfrisknad i den konventionella gruppen jämfört med 4 i den homeopatiska gruppen. I den konventionella gruppen förskrevs antibiotika till 39 (97,5%); ingen antibiotika behövdes i den homeopatiska gruppen.

Även om den homeopatiska behandlingen var individualiserad utifrån ett stort antal homeopatmedel, förskrevs 85% av patienterna bara en av sex olika homeopatiska mediciner.

Då det finns ett globalt behov av att reducera användandet av antibiotika, skulle HRI gärna se denna studie upprepad i andra länder samt på en större skala, för att se om liknande resultat kan uppnås igen. Om så är fallet kan individualiserad homeopatisk behandling utgöra ett alternativ till antibiotika vid öroninflammationer hos barn.

Övre luftvägsinfektioner En multicentrerad internationell studie visade att homeopatisk behandling i primärvården inte var underlägsen en konventionell behandling gällande akuta övre luftvägsinfektioner och öronbesvär.4 Studien utvärderade 1577 patienter som mottagit antingen homeopatisk eller konventionell behandling på totalt 57 primärvårdspraktiker i 8 olika länder (Österrike, Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Spanien, Ukraina, Storbritannien och USA).

Icke-individualiserade homeopatiska läkemedel

Yrsel Fyra kliniska studier(2 RCTs and 2 observationsstudier) jämförde den homeopatmedlet ”Vertigoheel” med andra existerande behandlingar för yrsel. En metaanalys av de fyra studierna hittade att Vertigoheel inte var underlägset betahistine eller dimenhydrinate, mätt med antalet episoder av höjdrädsla, duration och intensitet.5

Observationer hos patienter med multipla diagnoser

Kroniska tillstånd i allmän vård
En studie i Tyskland med 493 patienter behandlade av allmänläkare för kroniska tillstånd visade att homeopati gav bättre kliniska resultat jämfört med konventionell medicin, till liknande kostnad.6

MerMindre

Ett tyskt hälsoförsäkringsföretag bekostade en studie för att utvärdera värdet av homeopati gällande att behandla kroniska tillstånd vanligen sedda hos allmänläkare, för att se om de fortsatt skulle bekosta homeopatiska behandlingar.  493 patienter (315 vuxna, 178 barn) behandlade av allmänläkare, mottog antingen konventionell medicin eller homeopati. Studien fann att patienter i den homeopatiska gruppen rapporterade en större förbättring jämfört med den konventionella medicingruppen (p=0,002). Läkarens bedömning visade även att barn som mottagit homeopatisk behandling hade en bättre klinisk respons jämfört med de som mottagit konventionell medicin (p<0,001). Det var ingen signifikant skillnad i kostnaden mellan de två grupperna.

Tillstånden som behandlats inkluderade huvudvärk, smärta i nedre delen av ryggen, depression, sömnlöshet och bihåleinflammation hos vuxna, och atypisk dermatit, allergisk rhinit och astma hos barn. Studien publicerades 2005 och försäkringsbolaget (Innungskrankenkasse Hamburg) fortsätter att bekosta homeopatisk behandling.

HRI önskar att denna studie skulle upprepas i andra länder och i större skala, att se om liknande resultat kan uppnås igen. 

ReferenserMindre

  1. Macías-Cortés ED et al. Individualized homeopathic treatment and fluoxetine for moderate to severe depression in peri- and postmenopausal women (HOMDEP-MENOP study): a randomized, double-dummy, double-blind, placebo-controlled trial. PLoS One, 2015 ;10(3):e0118440 | Full text
  2. Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, et al. Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med, 2008; 5(2): e45 | Full text
  3. Sinha, MN et al. Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media. Homeopat. J. Fac. Homeopat., 2012; 101: 5–12 | PubMed
  4. Haidvogl M. et al. Homeopathic and conventional treatment for acute respiratory and ear complaints: A comparative study on outcome in the primary care setting. BMC Complement and Altern Med, 2007; 7:7 | Full text
  5. Schneider et al. Treatment of vertigo with a homeopathic complex remedy compared with usual treatments – a meta-analysis of clinical trials. Arzneim.-Forschung, 2005; 55(1): 23-29 | PubMed
  6. Witt C, Keil T, Selim D, et al. Outcome and costs of homeopathic and conventional treatment strategies: a comparative cohort study in patients with chronic disorders. Complement Ther Med, 2005;13: 79-86 | PubMed

Tillbaka till Homeopati FAQ

Pills_184787189

Share via
Copy link
Powered by Social Snap