• en
 • fr
 • de
 • it
 • es
 • bg
 • zh-hans
 • zh-hant
 • ru
 • pt-br
 • sv
 • nl

”Det finns ingen vetenskaplig evidens för att homeopati fungerar”

Det här är antagligen det mest citerade, helt felaktiga uttalandet angående homeopati. Den homeopatiska forskningen är ett relativt nytt forskningsområde, så det stämmer att det inte finns ett stort antal studier, men en del evidens är en stor skillnad mot ingen evidens.

I slutet av 2014 publicerades 189 st. randomiserade kontrollerade studier (RCT) av homeopatisk medicin som behandlade 100 olika medicinska tillstånd, i vetenskapliga tidskrifter med kollegial granskning1. Av dessa var 104 studier placebo-kontrollerade och kvalificerade för detaljerad granskning:

 • 41% var positiva (43 försök) – behandlingen hade sannolikt välgörande effekt.
 • 5% var negativa (5 försök) – behandlingen saknade sannolikt effekt
 • 54% var inte övertygande – evidensen kunde varken påvisa effekt eller frånvaro av effekt.

Hur kan detta jämföras med resultatet av evidens för konventionell medicin?

En analys av 1016 systematiska granskningar av randomiserade kontrollerade studier av konventionell medicin hade påfallande lika resultat2:

 • 44% var positiva –  visade att behandlingen sannolikt hade gynnsam effekt.
 • 7% var negativa – visade att behandlingen sannolikt saknade effekt.
 • 54% var inte övertygande – evidensen påvisade varken effekt eller frånvaro av effekt.

Även om procenten positiva, negativa och inte övertygande resultat är liknande inom homeopati och konventionell medicin, är det viktigt att se att det finns en stor skillnad i antal utförda studier; figur A representerar 104 individuella studier om homeopati, medan figur B visar 1016 studier kring konventionell medicin, där varje studie analyserar ett flertal mindre försök.

Detta påvisar behovet av mer forskning inom homeopati, särskilt vad gäller högkvalitativa repetitioner av de mest positiva studierna.

Detta påvisar behovet av mer forskning inom homeopati, särskilt vad gäller högkvalitativa repetitioner av de mest positiva studierna. Skillnaden i antal studier är inte heller förvånande när man ser till de begränsade resurser som tilldelas forskning inom ”komplementär och alternativ medicin”(CAM).  I Storbritannien läggs t.ex. bara 0,0085 % av det totala medicinska forskningsanslaget på CAM, där homeopatin bara är ett exempel.3

ReferenserMindre

 1. http://www.facultyofhomeopathy.org/research/
 2. El Dib RP, Atallah AN, Andriolo RB. Mapping the Cochrane evidence for decision making in health care. J Eval Clin Pract., 2007;13(4):689-92 | PubMed
 3. Lewith GT. Funding for CAM. BMJ., 2007; 335(7627): 951. | PubMed

Tillbaka till Homeopati FAQ

 

 

1-There's no evidence_shutterstock_157506920 cropped

Share via
Copy link
Powered by Social Snap