Как хомеопатията се съпоставя с конвенционалната медицина?

Проучвания, сравняващи ефективността на хомеопатията и конвенционалната медицина, показват, че хомеопатията може да доведе до също толкова добри, или дори по-добри резултати от конвенционалната медицина.

Индивидуализирано хомеопатично лечение

Депресия
Наскоро рандомизирано плацебо-контролирано проучване оценява ефикасността на индивидуализираното хомеопатично лечение и ефикасността на Fluoxetine (също познат като Prozac) за умерена до тежка депресия при жени в менопауза.1

Установено е, че и двете лечения са безопасни и имат значително различен ефект от плацебо. Хомеопатията причинява по-голямо клинично подобрение на симптомите на депресия от флуоксетина и също подобрява симптомите на менопаузата на пациента, докато флуоксетин – не.

MoreLess

В това проучване, проведено в публична изследователска болница в Мексико, участват 133 жени. Освен че сравняват хомеопатията с плацебо, те сравняват и флуоксетин (или Prozac) с плацебо.

Според NICE антидепресантът може да бъде определен като притежаващ „значителна клинична полза“, ако доведе до подобрение по „скалата за рейтинг на Хамилтън за депресия“ с 3 точки повече от плацебо, срещу което се тества2.

В това мексиканско проучване, след 6-седмичен курс на лечение, хомеопатията е била по-ефективна от плацебо с 5 точки по скалата на Хамилтън; Флуоксетин е по-ефективен от плацебо с 3,2 точки.

Забележка: Анализът на данните, представени преди това на FDA, е установил, че SSRI антидепресантите не са по-добри от плацебо при лека до умерена депресия, но те имат по-голям ефект от плацебо при пациенти с тежка депресия.2

Инфекции на ушите при деца
Прагматично рандомизирано контролирано проучване в Индия, включващо 81 деца с ушни инфекции (остър отит на средното ухо) установи, че индивидуализираното хомеопатично лечение е толкова ефективно, колкото конвенционалното лечение, а именно аналгетици, антипиретици, противовъзпалителни лекарства и антибиотици, приети според нуждите.3

MoreLess

Това рандомизирано контролирано пилотно проучване сравнява индивидуализираната хомеопатия (използвайки LM потенции) с конвенционалните грижи. На пациентите във всяка група, които не се подобряват до 3-ия ден, са предписани антибиотици. Резултатите се оценяват, като се използва скалата за тежест на симптомите при остър отит на средното ухо (AOM-SOS – Acute Otitis Media-Severity of Symptoms) и изследване на тимпаничната мембрана след 21 дни.

Анализирани са резултати за 80 пациенти: 40 пациента на конвенционална терапия и 40 пациента на хомеопатия. В конвенционалната група всички 40 (100%) пациенти са излекувани, в хомеопатичната група 38 (95%) пациенти са били излекувани, като 2 (5%) пациенти са пропуснати при последните две проследявания. До 3-ия ден 1 пациент е излекуван в конвенционалната група в сравнение с 4 пациенти, излекувани в групата по хомеопатия. В конвенционалната група антибиотиците са предписани при 39 пациенти (97,5%); не са били необходими антибиотици в групата по хомеопатия.

Въпреки че хомеопатичното лечение е индивидуализирано от голям набор от лекарства, на 85% от пациентите на хомеопатия е предписано едно от само шест различни хомеопатични лекарства.

Тъй като има глобална необходимост от намаляване на употребата на антибиотици, HRI би искал това проучване да се повтори в други страни и в по-голям мащаб, за да се види дали подобни резултати се постигат отново. Ако е така, индивидуализираното хомеопатично лечение би предоставило алтернатива на антибиотиците при детски ушни инфекции.

Инфекции на горните дихателни пътища
Мултицентрирано международно проучване установи, че хомеопатичното лечение в първичната медицинска помощ не е по-лошо от конвенционалното лечение на остри оплаквания на горните дихателни пътища и ухото.4 В проучването са оценени 1577 пациенти, получаващи хомеопатично или конвенционално лечение в общо 57 практики за първична помощ в 8 страни (Австрия, Германия, Нидерландия, Русия, Испания, Украйна, Обединеното кралство и САЩ).

Неиндивидуализирани хомеопатични продукти

Световъртеж
Четири клинични проучвания (2 РКП и 2 наблюдателни проучвания) сравняват хомеопатичния лекарствен продукт „Vertigoheel“ с други съществуващи лечения за световъртеж. Мета-анализ на четирите проучвания установява, че Vertigoheel не отстъпва на бетахистин или дименхидринат, измерено по броя на епизодите на световъртеж, продължителността и интензивността им.5

Наблюдение на резултатите на пациенти при множество състояния

Хронични състояния в общата практика
Изследване в Германия, което разглежда 493 пациенти, лекувани от лични лекари за хронични състояния, показва, че хомеопатията дава по-добри клинични резултати от конвенционалната медицина в рамките на подобни разходи.6

MoreLess

Немска здравноосигурителна компания поръча проучване за оценка на ефективността на хомеопатията при лечение на хронични състояния, често срещани в общата практика, с цел да се определи дали те ще продължат да покриват хомеопатичното лечение. 493 пациенти (315 възрастни, 178 деца), лекувани от общопрактикуващи лекари, са получили или конвенционална терапия, или хомеопатия. Проучването установява, че пациентите от групата по хомеопатия съобщават за по-голямо подобрение от групата на конвенционалните лекарства (p = 0,002). Оценките на лекарите също показват, че децата, получаващи хомеопатия, имат по-добър клиничен отговор от тези, които са получавали конвенционално лечение (p <0,001). Няма значителна разлика в цената между двете групи.

Лекуваните състояния включват главоболие, болки в долната част на гърба, депресия, безсъние и синузит при възрастни и атопичен дерматит, алергичен ринит и астма при деца. Това проучване е публикувано през 2005 г. и застрахователната компания Innungskrankenkasse Hamburg продължава да покрива хомеопатичното лечение и до днес.

HRI би искал това проучване да се повтори в други страни и в по-голям мащаб, за да се види дали подобни резултати се постигат отново.

ПрепраткиLess

  1. Macías-Cortés ED et al. Individualized homeopathic treatment and fluoxetine for moderate to severe depression in peri- and postmenopausal women (HOMDEP-MENOP study): a randomized, double-dummy, double-blind, placebo-controlled trial. PLoS One, 2015 ;10(3):e0118440 | Full text
  2. Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, et al. Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med, 2008; 5(2): e45 | Full text
  3. Sinha, MN et al. Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media. Homeopat. J. Fac. Homeopat., 2012; 101: 5–12 | PubMed
  4. Haidvogl M. et al. Homeopathic and conventional treatment for acute respiratory and ear complaints: A comparative study on outcome in the primary care setting. BMC Complement and Altern Med, 2007; 7:7 | Full text
  5. Schneider et al. Treatment of vertigo with a homeopathic complex remedy compared with usual treatments – a meta-analysis of clinical trials. Arzneim.-Forschung, 2005; 55(1): 23-29 | PubMed
  6. Witt C, Keil T, Selim D, et al. Outcome and costs of homeopathic and conventional treatment strategies: a comparative cohort study in patients with chronic disorders. Complement Ther Med, 2005;13: 79-86 | PubMed

Обратно към Често задавани въпроси за хомеопатията

Share via
Copy link
Powered by Social Snap