• en
 • fr
 • de
 • it
 • es
 • bg
 • zh-hans
 • zh-hant
 • ru
 • pt-br
 • sv

”Homeopati är ett slöseri med skattebetalarnas pengar”

Vissa människor anser att offentliga medel inte ska spenderas på homeopati eftersom ”det inte finns några bevis på att det fungerar” eller för att ”skattebetalares pengar inte borde spenderas på placebo”.

Hur mycket pengar spenderas på homeopati?

Sett till situationen i Storbritannien,

 • Av NHS (National Health Service) totala läkemedelsbudget på 11 miljarder pund per år, spenderas 152 000 pund (0,0013%) på homeopatiska recept1 
 • Av NHS totala budget på 100 miljarder pund per år, spenderas 4 miljoner pund (0,004%) på homeopati.2

Dessa 4 miljoner pund täcker allt, från att driva sjukhusavdelningar till att betala doktorerna. NHS homeopatiska service tillgodoser ungefär 40.000 homeopatiska receptförskrivningar per år.2 När man tar hänsyn till om man får valuta för pengarna, måste man komma ihåg att om dessa patienter inte behandlades med homeopatiska mediciner, så skulle de behandlas på andra NHS avdelningar som använder dyrare konventionella mediciner.

Evidens-baserat beslutsfattande

Vissa människor argumenterar att NHS inte ska betala för homeopati eftersom det inte är ”vetenskapligt bevisat” att det fungerar, medan konventionella mediciner är ”prövade och testade”. Överraskande nog är svaret på denna fråga inte lika entydigt som man skulle tro.

Sålunda har exempelvis forskning nu slutgiltigt bekräftat att SSRI (anti-depressiva medel, t ex: Prozac) inte fungerar bättre än placebo för milda och medelsvåra depressioner.3  Ändå  spenderades det år 2006 i NHS ca 150 miljoner pund på SSRI:s (en uppskattning baserad på det totala beloppet 300 miljoner pund som spenderats på antidepressiva läkemedelsförskrivningar, av vilka hälften var SSRI).4

En artikel i den prestigefyllda British Medical Journal (BMJ)5  som sökte efter vetenskaplig evidens bakom NHS behandlingar fann att 46% av de 2 500 vanligaste NHS behandlingarna har en okänd effektivitet, och bara 13% har en känd välgörande effekt:

 

Denna data visar tydligt att NHS betalar för många behandlingar förutom homeopati där evidensen fortfarande är oklar. Även om det finns en föreställning att beslutsfattandet inom medicin är evidensbaserat, är det som artikeln förklarar, ”Resultaten visar att … de flesta beslut angående behandlingar fortfarande beror på läkare och patienters individuella bedömning.” 5

Vilken evidens finns det som visar att homeopati hjälper NHS patienter?

Fyra publicerade observationsstudier utförda från 1999 och fram till nu har följt resultatet för patienter behandlade vid NHS homeopatiska sjukhus. Dessa studier visar samstämmigt att patienter förbättras kliniskt efter homeopatiska behandlingar (ofta handlar det om kroniska, svårbehandlade tillstånd); en del studier visar även möjligheten till ekonomisk vinst i form av reducerad förskrivning av konventionella mediciner. Till exempel:

Den största undersökningen vid Bristol Homeopathic Hospital följde över 6500 patienter med sammanlagt 23.000 konsultationer över en 6 års period.6
70% av uppföljnings-patienterna rapporterade en förbättrad hälsa; 50% rapporterade mycket förbättrad hälsa.

MerMindre

De vanligaste diagnosgrupperna var dermatologi, neurologi, reumatologi, gastroenterologi, psykiatri och öron- näsa & hals. De största förbättringarna rapporterades vid barneksem eller astma, och vid inflammatoriska tarmsjukdomar, IBS, menopaus-problematik och migrän.

En undersökning bland 500 patienter vid Royal London Homeopathic Hospital visade att många patienter kunde dra ner eller upphöra med konventionell medicinering efter homeopatisk behandling.7

MerMindre

Omfattningen av förbättring varierade mellan olika diagnoser. T.ex. för hudbesvär, rapporterades det att 72% kunde avsluta eller reducera sina konventionella medicineringar. Studien visade även att många patienter söker homeopatisk behandling på grund oro för konventionella mediciners säkerhet.

När man utvärderar dessa kliniska resultat är det viktigt att komma ihåg att NHS patienter vanligen hänvisas till homeopati då konventionell medicin har misslyckats med att ge tillfredställande resultat eller pga att konventionell behandling är kontraindicerad i deras fall. Frågan bör ställas om dessa homeopatiska tjänster inte fanns tillgängliga, vem skulle då behandla dessa människor? Hur etiskt är det att ta bort en tjänst som i nuläget värderas högt av patienterna, utan att kunna erbjuda dem en fungerande alternativ behandling?

Intressant relaterad forskning från Frankrike

Homeopati används i stor utsträckning i Frankrike och en stor studie som följde 8 559 patienter som besökte vårdcentraler (Allmänläkarmottagningar) användes för att utvärdera effektiviteten av homeopatisk behandling.8

Två viktiga slutsatser från EPI3 projektet:

 • Övre luftvägsinfektioner (URTI:s) –  patienter som behandlats av allmänläkare utbildade inom homeopati klarade sig lika bra kliniskt som de behandlade med konventionell medicin, men använde färre konventionella mediciner.9

  MerMindre

  Av 518 vuxna och barn
 med övre luftvägsinfektioner (URTI): de som sökte allmänläkare certifierade i homeopati (N=150) hade liknande kliniska resultat jämfört med de som behandlats konventionellt (N=165), men hade en signifikant lägre konsumtion av antibiotika (OR=0.43, CI: 0.27–0.68) och antipyretiska/antiinflammatoriska mediciner (OR=0.54, 95% CI: 0.38–0.76).
 • Muskeloskeletala sjukdomar (MSD) – patienter behandlade med homeopati klarade sig lika bra kliniskt som de som behandlades med konventionell medicin, men använde endast hälften så mycket icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och hade färre NSAID-relaterade bieffekter.10

  MerMindre

  1153 lämpliga patienter med MSD följdes under 12 månader, och jämförde grupper som behandlades med homeopati (N=371) gentemot konventionell medicin (CM; N=272), eller ett blandat tillvägagångssätt (N=510). Tolvmånadersutvecklingen av specifika funktionella poäng var identiska för alla grupper (p>0,05).  Efter att ha justerat för tendenspoäng, var användningen av NSAID  över 12 månader nästan hälften i den homeopatiska gruppen (OR, 0.54; 95%CI, 0.38-0.78) jämfört med den konventionella läkemedelsgruppen;  inga statiskt signifikanta skillnader hittades i den blandade gruppen (OR, 0.81; 95% CI: 0.59-1.15). MSD patienter under homeopatisk behandling visade en liknande klinisk utveckling med mindre exponering för NSAID i jämförelse med patienter i konventionell medicinsk behandling, med färre NSAID-relaterade biverkningar och med liknande terapeutisk effekt.

ReferenserMindre

 1. Science and Technology Committee ‘Evidence Check 2: Homeopathy’ HC 45
 2. Freedom of Information Act request to the Department of Health by the Faculty of Homeopathy. Cost was £11.89 million between 2005 and 2008.
 3. Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, et al. Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med, 2008; 5(2): e45
 4. www.dailymail.co.uk, Anti-depressants taken by thousands of Brits ‘do NOT work’, major new study reveals. By Fiona McRae, 26 February 2008
 5. Garrow JS. What to do about CAM: How much of orthodox medicine is evidence based? BMJ., 2007; 335: 951 | Abstract
 6. Spence D, Thompson E A, Barron S J. Homeopathic treatment for chronic disease: a 6-year university-hospital outpatient observational study. J Altern Complement Med, 2005; 5: 793-798 | PubMed
 7. Sharples F, van Haselen R, Fisher P. NHS patients’ perspective on
  complementary medicine. Complement Ther Med, 2003; 11: 243-248 | PubMed
 8. Grimaldi-Bensouda, L. et al. Benchmarking the burden of 100 diseases: results of a nationwide representative survey within general practices. BMJ Open, 2011; 1, e000215 | Full text
 9. Grimaldi-Bensouda, L. et al. Management of upper respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 cohort study in France 2007-2008. PLoS One, 2014;9: e89990 | Full text
 10. Rossignol, M. et al. Impact of physician preferences for homeopathic or conventional medicines on patients with musculoskeletal disorders: results from the EPI3-MSD cohort. Pharmacoepidemiol. Drug Saf, 2012; 21: 1093–1101 | PubMed

Tillbaka till Homeopati FAQ

 

Wasteofmoney_149465453

Share via
Copy link
Powered by Social Snap