Viksveen P, Fibert P, Relton C.
Eur. J. Integr. Med., 2018; 22: 22-36
Full text