• en
 • fr
 • de
 • it
 • es
 • bg
 • zh-hans
 • zh-hant
 • ru
 • pt-br
 • sv

„Няма научни доказателства, че хомеопатията действа”

Това е може би най-често цитираното и напълно неточно твърдение за хомеопатията. Изследването на хомеопатията е сравнително ново поле, така че е правилно да се каже, че няма огромен брой проучвания, но наличието на малко доказателства е много по-различно от никакви доказателства.

До края на 2014 г. 189 рандомизирани контролирани проучвания относно действието на хомеопатията при 100 различни медицински състояния са публикувани в рецензирани издания1. От тях 104 са плацебо контролирани изследвания и отговарят на условията за подробен преглед:

 • 41% са били положителни (43 проучвания) – установявайки, че хомеопатията е ефективна
 • 5% са били отрицателни (5 проучвания) – установявайки, че хомеопатията е неефективна
 • 54% са били неубедителни (56 проучвания)

Как това се сравнява с доказателствата за конвенционалната медицина?

Диаграма Б

Анализ на 1016 систематични прегледа на рандомизирани контролирани проучвания на конвенционалната медицина сочи поразително подобни резултати2:

 • 44% са положителнилечението вероятно e донесло полза
 • 7% са отрицателнилечението е възможно да е нанесло вреда
 • 49% са неубедителнидоказателствата не подкрепят нито ползата, нито вредата

Въпреки че процентите на положителни, отрицателни и неубедителни резултати са сходни при изследванията на хомеопатичната и конвенционалната медицина, важно е да се признае огромната разлика в количеството проведени изследвания; диаграма А представя 104 индивидуални проучвания върху хомеопатията, докато диаграма Б отразява 1016 ревюта на конвенционалната медицина, като всяко е преглед на множество проучвания.

Това подчертава необходимостта от повече изследвания в областта на хомеопатията, особено широкомащабни висококачествени повторения на най-обещаващите положителни изследвания.

Разликата в количеството също не е изненадваща, когато се вземе предвид малкото финансиране, предоставено за изследване на „допълващата и алтернативна медицина“. Например във Великобритания само 0,0085% от общия бюджет за медицински изследвания се изразходва за комплементарна и алтернативна медицина, от които хомеопатията е само един пример3.

ПрепраткиLess

 1. http://www.facultyofhomeopathy.org/research/
 2. El Dib RP, Atallah AN, Andriolo RB. Mapping the Cochrane evidence for decision making in health care. J Eval Clin Pract., 2007;13(4):689-92 | PubMed
 3. Lewith GT. Funding for CAM. BMJ., 2007; 335(7627): 951. | PubMed

Обратно към Често задавани въпроси за хомеопатията

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap